Centre for Western Armenian Studies

Home » Ո՞Վ ԵՆՔ

Ո՞Վ ԵՆՔ

Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը ակադեմական հաստատութիւն մըն է, որ հիմնադրուած է Լոնտոնի մէջ 2012-ին, արեւմտահայերէնն ու հայագիտութիւնը Անգլիոյ, Եւրոպայի եւ աշխարհի մէջ տարածելու նպատակով։ 2017-ը մեր հաստատութեան հնգամեակն էր։ Այս առիթով ձեռնարկներու շարք մը կազմակերպեցինք։

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Հայագիտութեան տարածումին մէջ գոյութիւն ունեցող բացին գիտակից ըլլալով, ձեռնարկած ենք անոր ձայնը լսելի դարձնելու ակադեմական բարձրագոյն մակարդակի վրայ, ու այս նպատակով հաստատուած ենք Լոնտոն՝ ակադեմական ուսումի համաշխարհային կեդրոններէն մէկը։ 2012- ին հիմնուելէ ետք, Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կազմակերպած է արեւմտահայերէնի դասընթացներ տարրական, միջին եւ յառաջացած գիտելիքներով ուսանողներու համար։ Ան նաեւ կը կազմակերպէ ակադեմական ձեռնարկներ՝ դասախօսութիւններ եւ կլոր սեղաններ, եւ վերջերս իր գործունէութիւնը ընդլայնած է՝ լեզուի խտացեալ ամառնային դասընթացներ առաջարկելով երեք մակարդակներով, միամսեայ տեւողութեամբ։

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Մեզ կ՚առաջնորդէ այն տեսլականը, որ կարելի է ստեղծել աշխարհասփիւռ հայ համայնքներու իմացական ու մշակութային կարիքները գոհացնող հաստատութիւն մը, իսկ համաշխարհային այս հայեացքը մեր մղիչ ուժն է՝ առցանց ուժեղ ներկայութիւն մը պահպանելու համար։ Վճռակամ ենք հայագիտութիւնը տարածելու հայ համայնքներէն ներս թէ դուրս եւ կամուրջ հանդիսանալու ո՛չ միայն Եւրոպայի հայ համայնքներուն, այլեւ իւրաքանչիւր համայնքի ու հայութիւնը հետաքրքրող նիւթերու մասնագէտներու միջեւ։ Միաժամանակ, կը քաջալերենք փոքրամասնութիւններու հետազօտութիւնը, քանի որ ան մեզ հետաքրքրող կալուած մըն է։

Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կը գործէ հետեւեալ նպատակներով.

  • Արեւմտահայերէնը տարածել
  • Հայ մշակոյթն ու յիշողութիւնը պահպանել, վաւերագրել եւ տարածել
  • Հայագիտութիւնը տարածել Լոնտոնի եւ այլ համաշխարհային կշիռ ունեցող քաղաքներու ակադեմական շրջանակներու մէջ

ՀԱ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՆԱՅԵԼՈՎ

Ծրագիրը զարգացող նախագիծ մըն է։ Կ՚աշխատինք դիմագրաւելով մեր առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները, իսկ վերջին տարուան ընթացքին բոլորած ենք նոր հանգրուաններ, ինչպէս մեր տեղեկատուութեան կանոնաւորումը եւ մեր բոլոր հանրային ձեռնարկներուն տեսագրումը։ Նաեւ սկսած ենք թարգմանել մեր անգլերէնով գրուած թղթակցութիւնները՝ առայժմ արեւմտահայերէնի, ապագային՝ ֆրանսերէնի, սպաներէնի, ռուսերէնի եւ թրքերէնի թարգմանելու հեռանկարով։

Ծրագիրի հեռաւոր նպատակը բարձր ուսման հաստատութեան մը հիմնադրումն է, որ, արեւմտահայերէնի ուսուցումի ու հանրային ձեռնարկներու կազմակերպութեան կողքին, նաեւ ընդգրկէ հայ գրականութեան, պատմութեան ու մշակոյթի ուսուցումը։ Վերջին հաշուով, կը ցանկանք հայագիտութեան եւ յարակից նիւթերու (սփիւռքագիտութիւն եւ օսմանագիտութեան) ուսում հայթայթել եւ վկայականներ յանձնել, այլ ծրագիրներու շարքին։ Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը կը շարունակէ աճիլ՝ հետեւորդներու իր թիւին նման։

ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը ամբողջովին թափանցիկ եւ հաշուետու հաստատութիւն մըն է։ Ծառայելով սփիւռքահայութեան, Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրը անհրաժեշտ կը գտնէ ակադեմական ու անկողմնակալ իր բնոյթը պահել, ուստի իր հիմնադրութենէն ան պահած է իր անկախ, ոչ- քաղաքական, աշխարհական կեցուածքը։ Սակայն, չենք խուսափիր որեւէ նիւթի քննարկումէն՝ ակադեմական ծիրին մէջ, եւ քաղաքական հարցեր կը բարձրացնենք գիտական միջավայրի մէջ՝ առանց որեւէ քաղաքական կամ գաղափարաբանական մարմնի աջակցելու։

Կը յուսանք ձեզի հանդիպիլ մեր դասընթացներէն կամ ապագայ հանրային ձեռնարկներէն մէկուն, Լոնտոնի մէջ թէ այլուր։ Եթէ անկարող էք անձամբ ներկայ գտնուիլ մեր ձեռնարկներուն, առցանց զեկոյցներու տեսագրութիւններ ու ձայնագրութիւններ պիտի գտնէք՝ http://www.progarmstud.org.uk/lectures/ lecture-blog կայքէջին մէջ, ու նաեւ կրնաք նորութիւններու տեղեկանալ՝ միանալով մեր հետեւորդներու աճող թիւին Թուիթըրի եւ Դիմագիրքի մէջ, ուր մեզ կրնաք գտնել @ProgArmStud կամ facebook.com/progarmstud հասցէներով։

Երախտապարտ ենք «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան, որ հետեւողականօրէն մեզի զօրավիգ կանգած է մեր սկզբնական օրերէն։

%d bloggers like this: