Centre for Western Armenian Studies

Home » BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

Ermeni Araştırmaları Programı, İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada Batı Ermenicesi ve Ermeni araştırmalarını teşvik etmek amacıyla 2012 yılında kurulmuş, Londra merkezli akademik bir kurumdur. 2017 beşinci yıldönümünün başlangıcıydı ve biz de bunu vurgulamak amacıyla özel bir program başlattık.

TARİHÇE

Ermeni Araştırmaları Programı’nı, söz konusu alandaki boşluğu dikkate alarak, Ermeni araştırmalarının sesini akademik seviyede daha duyulur kılabilmek amacıyla dünyanın önde gelen eğitim merkezlerinden biri olan Londra’da kurduk. 2012’deki kuruluşundan itibaren Ermeni Araştırmaları Programı başlangıç, orta ve ileri düzeyde olmak üzere üç seviyede Batı Ermenicesi kursları düzenledi. Kuruluş, akademik etkinlikler, konferanslar, paneller ve son yıllarda başlayan üç farklı düzeydeki yoğunlaştırılmış yaz kurslarıyla etkinliklerini genişletme şansı bulmuştur.

VİZYON

Ermeni Araştırmaları Programı’nı dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Ermeni cemaatlerinin entelektüel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kurum yaratma vizyonuyla kurduk; internetin sunduğu imkânları en iyi derecede kullanmaya çalışmamız bu vizyonun bir yansımasıdır. Yalnızca Avrupa’dakiler değil, dünyanın farklı yerlerindeki Ermeni cemaatler ve Ermenilikle alakalı farklı konularda çalışan uzmanlar arasında Ermeni araştırmalarını destekleme amacını güden bir köprü oluşturmakta kararlıyız. Bunun yanı sıra, genel olarak azınlıklar hakkında yapılan araştırmaları da desteklemekteyiz.

Ermeni Araştırmaları Programı, çalışmalarını aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yürütmektedir:

  • Batı Ermenicesini teşvik etmek.
  • Ermeni kültürünü ve belleğini korumak, belgelemek ve teşvik etmek.
  • Londra ve küresel öneme sahip diğer kentlerdeki akademik çevrelerde Ermeni Araştırmalarını teşvik etmek.

GELECEĞE BAKARAK

Ermeni Araştırmaları Programı, amaçlarımıza ulaşmak için çalışırken karşılaştığımız güçlüklere göğüs gererek geliştirmeye çalıştığımız bir projedir. Geçtiğimiz son bir yılda çevrimiçi bültenlerimizin rutin olarak postalanması ve bunların yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerin video kayıtlarının internet üzerinden yayımlanması gibi yenilikleri hayata geçirdik. Ayrıca, İngilizce olarak kaleme aldığımız bu etkinliklerin raporlarının Batı Ermenice, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Türkçe tercümelerini sağlamaya başladık.

Programın nihai hedefi, Batı Ermenice öğretimi ve sosyal etkinliklerin yanı sıra, Ermeni edebiyatı, tarihi ve kültürün de eğitimini sağlayabilecek bir yüksek eğitim kurumu oluşturmaktır. Özetle, arzumuz Ermeni Araştırmaları ve bu alanla ilgili olan diaspora çalışmaları, Osmanlı çalışmaları gibi alanlarda diploma verebilen bir eğitim kurumuna evrilebilmektir. Ermeni Araştırmaları Programı’nın kendisi de, takipçilerinin sayısı da günbegün büyümektedir.

İLKELERİMİZ

Ermeni Araştırmaları Programı bütünüyle şeffaf ve hesap verebilir bir kurumdur. Diasporadaki Ermeni cemaatlerine hizmet etmekte olan Program, akademik ve tarafsız kalma ihtiyacı gözetmekte, kurulduğu günden bu yana bağımsız, apolitik ve laik statüsünü korumaktadır. Bununla birlikte, her türlü konunun akademik çatı altında tartışılmasından çekinmiyor; şu veyahut da bu siyasi ideolojiyi destekleme amacı gütmeksizin politik sorunların da bilimsel açılardan ele alınmasını destekliyoruz.

Sizi de Londra’da veya başka yerlerde düzenlediğimiz dil kurslarımızda ve sosyal etkinliklerimizde aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Etkinliklerimizin ses, video ve yazılı kayıtlarını aşağıdaki adresimizde bulabilirsiniz:

www.progarmstud.org.uk/lectures/lecture-blog

Ayrıca, yeniliklerimizi, sayıları gitgide artan takipçilerimize katılarak Twitter (@ProgArmStu) ve Facebook (facebook.com/progarmstud) üzerinden de takip edebilirsiniz.

Başladığımız günden itibaren bizden desteğini esirgemeyen Kalust Gülbenkyan Vakfı’na bir kez daha teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyoruz.

 

%d bloggers like this: