Centre for Western Armenian Studies

Home » Uncategorized » Batı Ermenicesi Yoğunlaştırılmış Yaz Kursu 2018

Batı Ermenicesi Yoğunlaştırılmış Yaz Kursu 2018

       2018, Ermeni Ararştırmaları Programının “Batı Ermenicesi Yoğunlaştırılmış Yaz Kursu”, kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede en fazla ilgiyi gören yıl oldu. Kurs, Ermeni Araştırmaları Programının, Pázmány Péter Katolik Üniversitesi ile geçen yıl kursların düzenlenmesi için işbirliği anlaşması imzalamasından bu yana ilk kez Budapeşte’de gerçekleşti.

        Budapeşte’nin Avrupa merkezindeki konumu, geçmişe oranla kursa olan ilginin artmasına neden oldu. 2018 Yaz kursuna başvuran 41 kişiden 24’ü kursa katılım gösterdi. Kurs, her zaman olduğu gibi Ermeni Araştırmaları Program müdürü Krikor Moskofian tarafından düzenlendi ve gerçekleştirildi.

       Program “Jesuits” binasında bir sınıf kiraladı ve bazı öğrencilerin güvenli bir şekilde konaklamasını sağladı. Üniversite ise, iki aylık dönemde diğer idari konularda da yardımcı oldu. Kurs, “Başlangıç” ve “Orta” olarak iki düzeyde gerçekleştirildi. Başlangıç” sınıfı Temmuz, “Orta”sınıfı ise Ağustos aylarında yapıldı. Başlangıç sınıfında toplam 15 öğrenci vardı, bunların 6’sı Macaristan, 4’ü Türkiye, 2’si ABD ve diğerleri de Bulgaristan, Almanya ve İsviçre’den gelen öğrencilerdi. Orta düzey sınıfında ise Türkiye’den 5, Fransa’dan 2, Arjantin ve ABD’den de birer öğrenci olmak üzere toplamda 9 öğrenci vardı. Toplam öğrencilerden dokuzu Ermeniydi. Kursa ilk kez olarak eski Ermeni yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır’dan iki  öğrenci de katıldı. ABD’den gelen bir öğrenci ise, hem Başlangıç  hem de Orta düzey kurslarını bitirdi. Öğrencilerimizden dördü, Programın kuruluş ve kursların 5. Yıldönümü dolayısıyla derslere misafir olarak katıldılar ve kendilerinden ücret alınmadı.

        Dersler, Pazartesi-Cuma arası günde 5 saat yapıldı (sınıfların daha büyük olmasından dolayı fazladan 15 er dakika eklendi) İlköğretim sınıfına Ermeni alfabesi, imla kuralları, temel zamanlar, fiil çekimleri ve isim çekimi öğretildi.

        Orta düzey sınıfında ise diğer fiil zamanları ve Batı Ermenicesinin farklı ayrıntıları üzerinde çalışıldı. Dr. Moskofian, öğrencilerin kültürel üretimler yoluyla dili öğrenmelerine yardımcı olmak için çeşitli etkileşimli yöntemler kullandı. Örneğin, her iki sınıf da Batı Ermenicesinde geleneksel ve popüler şarkılar dinlediler ve bir dizi komedi videolar izleyerek, gündelik yaşamda öğrenme fırsatını bulamayacakları ifadeleri ve kelimeleri öğrendiler.Bunlara ilaveten; Orta düzey öğrencilerine, Batı Ermenicenin mizahi tadını da alabilmeleri için Çarşamba günleri 3 film ve birtakım komedi videoları izletildi ve her hafta onlar için yararlı ifadeler içeren bir öykü  okundu. Tüm bunlar her hafta bir dosya şeklinde dağıtıldı.

       Orta sınıf öğrencilerine, Pazar günleri önceden belirlenmiş bir kafede Batı Ermenice sohbet gruplarına katılmaları sağlanarak konuşma dillerini deneyimleyip geliştirme fırsatı verildi. Orta düzeye özgü whatsapp gruplarında da  birçok konu tartışıdı, incelendi ve açıklandı.

        Berlin’de bulunan “Huşamadyan” Programı müdürü Dr: Vahe Taşçıyan da kurs döneminde Budapeşte’ye gelmişti.Bu vesileyle de kendisi Osmanlı İmparatorluğu Ermenileri hakkında bir konferans verdi. Ayrıca; Lorand Poosz, Macaristan ve Transilvanya’da Ermenilerin varlığı hakkında  bir konferans verdi. Her iki konferans da orta düzey sınıfı için öngörülmüştü.

       Kurslar boyunca birtakım çevre gezileri düzenlendi. İlk Cumartesi,her iki sınıf da Tuna kıyısındaki “Medz Yeğern-Büyük Felaket” anıtını ziyaret ettiler ve nehrin kıyısında bir gezinti yaptılar. İkinci Cumartesi, Budapeşte Ermeni Kilisesi ve Ermeni Müzesini ziyaret ettiler. Üçüncü Cumaretsi ise, günübirlik Viyana gezisi düzenlendi ve Mekhitarist Manastırı ziyaret edilerek buradaki müze, kilise ve kütüphane gezildi. Doktora tezlerini yazan bazı Orta Sınıf öğrencileri, buradaki kütüphanenin kaynaklarından yararlanma fırsatını buldular. Öğrenciler, Franz Werfel’in anıtının bulunduğu Schiller Parkı’ını da ziyaret ettiler. Gün, geleneksel bir “Viyana Kafe”sinde sona erdi.

        Her iki kursun da son gününde her öğrenci kendi seçtiği bir konuda Ermenice sunum yaptı. Her sınıf için de bir veda yemeği düzenlendi.

       Kentin coğrafi konumunun Batı ve Doğu Avrupa’dan gelen öğrenciler açısından uygun olmasından dolayı bu yıl dersler tekrar Budapeşte’de yapılacak. Aynı durum, her geçen yıl kurslara olan ilginin arttığı Türkiye için de geçerlidir. Ancak ders saatlerinde küçük değişiklikler yapılacaktır. Budapeşte’nin aşırı sıcak havası, derslerin hemen öğleden sonra yapılması için elverişli değildi. Bu bakımdan bu yıl dersler sabah erken  ve akşamüstü olmak üzere iki bölümde yapılacak.

 

Ermeni Araştırmaları Programı,”Gomidas Vakfı” ve özellikle Ara Sarafian’a manevi ve işlevsel desteğinden dolayı teşekkür eder.

Pazmany Peter Katolik Üniversitesine de Budapeşte’deki kurslara verdiği destek ve yardımlar için şükranlarımızı sunarız. Programa verdikleri destek için de; Dr: Balint Kovacs, Dr: Nora Degi, Kinga Fegyo, Zsuzsanna Angyal ve Dr: Sam Mohamad’a özel teşekkürlerimizi sunarız.

Son olarak da Ermeni Araştırmaları Programı olarak birkaç öğrencinin bursunu karşılayan ve ismini açıklamayan bağışçıya teşekkür ederiz.

Son dört yıldan beri kesintisiz desteğini sürdürerek bu çalışmanın da gerçekleşmesini sağlayan Calouste Gulbenkian Vakfı’n Ermeni Toplulukları Dairesine ise en derin takdirlerimizi sunarız.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: